News

Εργαστήριo Ζωγραφικής / Character Art Workshop inspired by Shadow Theatre

(English Follows)

Τα εργαστήρια ζωγραφικής θα πραγματοποιηθούν στο ορεινό χωριό Καλοπαναγιώτης στο κέντρο πληροφόρησης! Τα εργαστήρια είναι ανοικτά σε όλες και όλους ανεξαρτήτως ηλικίας. Η ροή των εργαστηρίων είναι εμπνευσμένη από το θέατρο σκιών και στοχεύει στην δημιουργία χαρακτήρων τόσο σε φανταστικό όσο και σε ζωγραφικό επίπεδο. Γι’ αυτό τον λόγο τα εργαστήρια συμπεριλαμβάνουν στοιχεία της επιτελεστικής τέχνης / performance art.
Το θέατρο σκιών έχει τον ρόλο της ψυχαγωγίας του κοινού, δημιουργώντας την αίσθηση ενός αληθινού κόσμου. Η συγκεκριμένη λαϊκή τέχνη είναι τόσο σημαντική και ιδιαίτερη γιατί βασίζεται σε άλλες μορφές τέχνης. Ο καραγκιοζοπαίχτης έχοντας ως βάση την πολιτισμική του ταυτότητα και τις συνθήκες της (κάθε) περιοχής που εμφανίζεται, δημιουργεί και συνδυάζει: την εικόνα (δηλαδή τις φιγούρες και την σκηνή), τις φωνές των χαρακτήρων, την μουσική και την πλοκή του έργου.
Ακολουθώντας την λογική του θεάτρου σκιών, τα εργαστήρια ζωγραφικής θα συμπεριλάβουν στοιχεία της επιτελεστικής τέχνης, συμβάλλοντας σ’ ένα πιο ολοκληρωμένο τελικό ζωγραφικό αποτέλεσμα. Αρχικά θα δοθεί έμφαση στην ζωγραφική (μελέτη ακαδημαϊκού σχεδίου, πειραματισμός με διάφορα υλικά και μεγέθη χαρτιού) και μετέπειτα θα πειραματιστούμε/παίξουμε με την φωνή, την αφήγηση ιστοριών, την σωματική κίνηση, για να φανταστούμε και να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα που θέλουμε να ζωγραφίσουμε. Και φυσικά τρίτο και τελικό μέρος των εργαστηρίων θα είναι η ολοκλήρωση του ζωγραφικού χαρακτήρα.

Η Ανθή Πάφιου είναι εικαστικός, περφόρμερ, ερευνήτρια όπως επίσης και η Πολιτιστική Λειτουργός του οικογενειακού μουσείου «Μουσείο-Εργαστήριο Θεάτρου Σκιών Πάφιος». Tα τελευταία χρόνια ασχολείται με την δημιουργία τοιχογραφιών. Έργα της μπορείτε να δείτε στον Δήμο Λατσιών (δημοτικό γήπεδο), Γαλλικό Ινστιτούτο, Skate-Park Λευκωσίας, Γαλλο-κυπριακό σχολείο, Λυθροδόντα.

Φωτογραφία εξωφύλλου – Elena Loizou

Για συμμετοχή στα εργαστήρια
δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις σχεδίου, χρειάζεται μόνο να κάνετε κράτηση θέσεων λίγες μέρες πριν το κάθε εργαστήριο, στέλνοντας μου μήνυμα στο Facebook ή Instagram/ Anthi Pafiou.

Κόστος
Τα εργαστήρια ζωγραφικής, είναι μια ευγενική χορηγία του Υφυπουργείου Τουρισμού!

Ωράριο
10:30- 13:00 (για μικρά παιδιά), 16:30-19:00 (12 χρονών και άνω).

Ημερομηνίες Απρίλης, Mάης και Ιούνιος, 2 διαθέσιμα εργαστήρια ανά μέρα:
Κυριακή 30/04 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Κυριακή 15/05 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Κυριακή 22/05 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Κυριακή 29/05 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Κυριακή 05/06 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Σάββατο 18/06 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Κυριακή 19/06 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Σάββατο 25/06 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)
Κυριακή 26/06 10:30 – 13:00 (παιδικό), 16:30 – 19:00 (12+)

———————————————
English

The Character Art Workshop will take place in the mountain village of Kalopanayiotis at the information center. The workshops are open to everyone regardless of age. The workshop activities are inspired by shadow theater and aim to create characters on both an imaginative and an illustrative level. The workshops include elements of performance art.
The Shadow theater aims to entertain the audience, creating an entire imaginary world. This particular folk art is so important and unique because it is based on other art forms. The shadow theatre puppeteer, based on his/her own cultural identity and the social conditions of (each) area where the shadow theater is performed, creates and combines: the image (ie the figures and the scene), the voices of the characters, the music and the plot of the play.
In accordance with this concept, the character art workshops will include elements of performing arts, contributing to the final result of the drawing. Initially the emphasis will be on the drawing (study of academic design, experimentation with different materials and paper sizes) and then we will experiment / play with our voice, storytelling, body movement, having the ability to imagine and understand the character we want to illustrate. The third and final part of the workshops will be the completion of the character illustration.

To participate in the workshops
you do not need to have previous drawing knowledge, you only need to book your place a few days in advance, by sending me a message either on Facebook or Instagram/Anthi Pafiou.

Cost
The workshops are free of charge and sponsored by the Ministry of Tourism!

Anthi Pafiou is a visual and performing artist, researcher as well as Cultural Officer of the family museum “Pafios Shadow Theatre Museum and Workshop”. In recent years she has also been involved in the creation of murals and wall paintings. You can see her works in the Municipality of Latsia (municipal stadium), French Institute, Skate-Park Nicosia, French-Cypriot school, and Lythrodontas.

Cover photo – Elena Loizou

Hours
10:30 – 13:00 (for young children), 16: 30-19: 00 (12 years and older).

Dates April, May & June, 2 available workshops per day:
Sunday 30/04 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Sunday 15/05 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Sunday 22/05 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Sunday 29/05 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Sunday 05/06 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Saturday 18/06 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Sunday 19/06 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Saturday 25/06 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)
Sunday 26/06 10:30 – 13:00 (children), 16:30 – 19:00 (12+)