Πρωινή-ό Πράξη

L1220474

The event «Πρωινή –ό Πράξη» deals with everyday actions, emphasizing the imperativeness of the present moment and evolving communication. Perceiving creation, as a widely accepted notion in everyday life that is being nullified by routine and estrangement, this particular event emphasizes co-creation and invites the public in a communal breakfast and a performance with basic features; speech, movement and interaction among the attendees, as well as an open discussion on the thematic and experiences from the current condition.

Contributors:

Anthi Pafiou – Creation of artistic research, idea for the specific
performance, creation and execution of performance.
Georgia Andreou- Contribution in rehearsals and process of the performance.
Maria Kofterou- Contribution in curating and process of the breakfast.

 

—————————————————————————————————————————————————————–

 

Η συγκεκριμένη παρουσίαση καταπιάνεται με καθημερινές πράξεις, δίνοντας έμφαση στο επιτακτικό παρόν και την επικοινωνία. Αντιλαμβανόμενη τη δημιουργία, ως μια ευρύτερα υπαρκτή έννοια στην καθημερινή ροή, η οποία ωστόσο κατάντησε ανύπαρκτη από την ρουτίνα και την καλπάζουσα αποξένωση, η συγκεκριμένη εκδήλωση δίνει έμφαση στην συνδημιουργία και προσκαλεί το κοινό σ’ ένα συλλογικό πρόγευμα, μία περφόρμανς με βασικά χαρακτηριστικά τον λόγο, την κίνηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των παρευρισκομένων καθώς και μία ανοικτή συζήτηση με βάση την θεματική της εκδήλωσης και τα βιώματα της δεδομένης συνθήκης.

Συντελεστές:
Ανθή Πάφιου – Δημιουργία καλλιτεχνικής έρευνας, ιδέα για την συγκεκριμένη εκδήλωση, δημιουργία και διεξαγωγή του περφόρμανς.
Γεωργία Ανδρέου – Συμβολή στις πρόβες και στα διαδικαστικά του περφόρμανς.
Μαρία Κοφτερού – Επιμέλεια και διαδικαστικά του προγεύματος.

Save